1 października 2019, 09:01
842 views

Jak profesjonalnie i skutecznie zoptymalizować listę Fraz Kluczowych – cz. 2

Optymalizacja listy fraz kluczowych to długi i skomplikowany proces. Musi poprzedzać go wnikliwa analiza zastanej sytuacji, a ta znowu wymaga wcześniejszego zebrania dostatecznej ilości danych, na podstawie których przeprowadzona zostanie dalsza ocena i plan działania. Jest to tak zwana faza 0 opisana dokładniej we wcześniejszym tekście.

Kolejne etapy, które należy przeprowadzić to:

 • Faza 1 polegająca na pracy nad najbardziej efektywnymi frazami w kampanii. Ten etap dokładniej opisany został we wcześniejszej, pierwszej części artykułu.
 • Faza 2, czyli ograniczanie strat i usuwanie słabych punktów

oraz

 • Faza 3 stanowiącą stałą analizę kampanii i regularną optymalizację

W tej części artykułu omówione zostaną zatem kolejne, ostatnie już etapy całej optymalizacji listy fraz kluczowych.

Н2 Faza 2 – ograniczanie strat i usuwanie słabych punktów

Celem właściwego przejścia przez fazę 2 jest kolejna analiza listy fraz kluczowych. Tym razem warto posegregować zawarte w niej hasła ze względu na koszty, tzn. wybrać te, które:

 • mają wysoką stawkę za klik, ale niewiele konwersji (lub nie przynoszą ich wcale)
 • mają wysoką stawkę za klik i najgorszy współczynnik konwersji

Następnie należy usunąć te frazy, które są mało istotne dla danej kampanii (czyli te, które nie odpowiadają na zapytania klienta). Takie hasła bowiem często generują koszty, nie przynosząc żadnych konwersji…

W tej fazie bardzo pomocne będzie nowe bezpłatne narzędzie w PormoNavi – Google Ads Checklist. Ta funkcja w efekcie zaowocuje listą fraz, które stanowią część posiadanej kampanii, jednak nie są efektywne zatem warto je usunąć.

Dalej warto sprawdzić, na jakie zapytania użytkownika wyświetlają się frazy kluczowe. Jeżeli okaże się, że wprowadzane przez potencjalnego klienta terminy nie są adekwatne do kampanii, dobrze jest zawęzić typ dopasowania danej frazy oraz/lub wprowadzić odpowiednie wykluczenia.

Należy tu podkreślić, że celem tego etapu jest odpowiedź na pytania:

 • Czy chcę tyle wydawać na te frazy?

oraz

 • Czy chcę, aby moja reklama wyświetlała się na takie hasła?

Co natomiast zrobić z dobrymi frazami, które nie przynoszą konwersji?

 1. Niektóre frazy okażą się relewantne, ale wysoko konkurencyjne, dodatkowo z niskim współczynnikiem klikalności. W takiej sytuacji, jeżeli strona docelowa nie wymaga poprawy warto je zostawić, dać im czas i poczekać na efekty.
 1. Inne dobre frazy nie przynoszą konwersji, bo poprawy wymaga strona docelowa, z której użytkownik nie jest zadowolony. Tu bardziej korzystna od usunięcia danego hasła będzie poprawa strony.
 1. Inne frazy nigdy nie staną się efektywne ze względu na generowany przez nie, niechciany ruch, którego nie da się wyeliminować. Takie hasła warto zatrzymać.

Faza 3 – stała analiza kampanii i regularna optymalizacj

Ta faza to stały proces polegający na regularnym i stale powtarzanym etapie 1 i 2.

Ciągle analizując listę fraz kluczowych znajdą się hasła z tak niewielką ilością wyświetleń, że nie będa generować ani zysków, ani strat. Warto wtedy zastanowić się, czy 

 • zwiększenie stawki przyczyni się do większej liczby wyświetleń?
 • są to frazy, które nigdy nie zdobęda klików i warto je zatrzymać, by poprawić wyniki całej kampanii?

Na koniec ostatnia porada. Warto stale pracować nad listą fraz kluczowych, analizować ją i optymalizować, tak, by każde składające się na nią hasło zasługiwało na swoje miejsce.